Nazar

Nazar ve Etkisi

Nazar ve etkisi dünyanın mistik kötü niyetli güçlerini kovmak söz konusu olduğunda, belki de ‘nazar’dan daha fazla tanınan veya tanınan bir tılsım yoktur. Kullanımında her yerde karşımıza çıkan kobalt mavisi gözün çarpıcı görüntüsü sadece İstanbul çarşılarında değil. Uçakların yanlarından çizgi roman sayfalarına kadar her yerde karşımıza çıktı.

Bir lanet olan nazar ile laneti ortadan kaldıran göz tılsımı arasında önemli bir fark vardır.
Son on yılda, nazar görüntüleri en sık moda dünyasında ortaya çıktı. Kim Kardashian, sembolü taşıyan bileklikler ve başlıklar takarken sayısız kez fotoğraflandı. Moda modeli Gigi Hadid ise 2017 yılının sonlarında EyeLove ayakkabı serisini piyasaya süreceğini açıklayarak trendin üzerine çıktı.

– Paris düşünme biçimimizi nasıl değiştirdi?
– Eşcinsel erkeklerin hayatta kalmak için kullandığı dil
– Avrupa’yı kırmızıya boyayan böcek

Ünlülerin bu son onayı, kendi nazar bileziklerinizi, kolyelerinizi ve anahtarlıklarınızı yapmak için sayısız çevrimiçi öğreticinin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Tüm bu dikkat, nazarın popülaritesinde ani bir artış gördüğünü düşündürse de, gerçek şu ki, sembol binlerce yıldır insan hayal gücü üzerindeki sabit etkisini koruyor.

Nazarın Kökeni

Nazarın kökenini anlamak için önce muska ve nazar arasındaki farkı anlamak gerekir. Genellikle ‘nazar’ olarak adlandırılsa da, oküler muska aslında gerçek nazardan korunma amaçlı bir tılsımdır. Genellikle kıskançlıktan ilham alan kötü niyetli bir bakışla iletilen bir lanet. Genellikle nazar olarak anılan tılsım binlerce yıldır çeşitli permütasyonlarda var olmasına rağmen, kovduğu lanet çok daha eskidir ve izini sürmek daha zordur.

Özünde, nazar laneti karmaşık bir kavram değildir; büyük başarı veya tanınma elde eden birinin etrafındakileri de kıskandığı inancından kaynaklanır. Bu kıskançlık da, şanslarını bozacak bir lanet olarak kendini gösterir. Konsept, Emesalı Heliodorus tarafından antik Yunan romantizmi Aethiopica’da iyi bir şekilde yakalanmıştır: “Herhangi biri mükemmel olana kıskanç bir gözle baktığında, çevredeki atmosferi zararlı bir nitelikle doldurur. Kendi zehirli soluklarını iletir. Ona en yakın olana.”

Bu lanete olan inanç, nesiller kadar kültürleri de kapsar; Bugüne kadar nazarla ilgili en kapsamlı efsane derlemelerinden biri Frederick Thomas Elworthy’nin The Nazar: The Classic Account of an Ancient Superstition adlı eseridir . Elworthy, bir dizi kültürde sembolün örneklerini araştırıyor; Yunan gorgonlarının taşlaşmış bakışlarından, atları tek bir bakışla büyüleyebilen İrlanda halk masallarına kadar, neredeyse her kültürün nazarla ilgili bir efsanesi vardır. Göz sembolü, potansiyel olarak pagan çağrışımlarına rağmen, kültürün içine o kadar derin bir şekilde yerleşmiştir. İncil ve Kuran dahil olmak üzere dini metinlerde bile yer bulur.

Göze Göz

Nazara olan inanç, bir dizi ünlü düşünürün doğruluğunu kanıtlamasıyla, yalnızca batıl inancın ötesine geçmiştir. En dikkate değer örneklerden biri, Symposiacs’ında bilimsel bir açıklama öneren Yunan filozof Plutarch’tı: insan gözünün, bazı durumlarda çocukları veya küçük hayvanları öldürecek kadar güçlü olan görünmez enerji ışınları salma gücüne sahip olduğu. Dahası, Plutarch, Karadeniz’in güneyindeki insan gruplarının laneti ihsan etme konusunda esrarengiz bir şekilde yetkin olduğunu öne sürerek, bazı insanların daha da güçlü bir büyüleme yeteneğine sahip olduğunu iddia ediyor. Çoğu zaman, laneti yerine getirmede en usta olduğu söylenenler, muhtemelen bunun Akdeniz bölgesinde genetik bir nadirlik olduğu gerçeğinden dolayı mavi gözlüdür.

Bazılarının zarar verebilecek daha güçlü bir parıltıya sahip olduğu teorisi, nazar ilminde oldukça yaygın olsa da, gücün tümü, doğuştan gelen bir kötü niyetle ilişkilendirmez. Bazı kültürler, laneti bahşetme yeteneğini talihsiz bir yük, başlı başına bir lanet olarak görür. Örneğin, Elworthy, bakışları lanetin o kadar güçlü bir taşıyıcısı olan bir adamın sevdiklerine talihsizlik yaymaya devam etmek yerine kendi gözlerini kesmeye başvurduğunu anlatan arkaik bir Polonya halk masalına atıfta bulunur.

Bir bakışın feci bir talihsizlik yaratma gücüne sahip olduğuna dair böylesine ateşli ve yaygın bir inançla, bu eski uygarlıkların insanlarının, bugün bildiğimiz nazar muskasının en erken yinelemelerine yol açan onu püskürtmek için bir yol araması şaşırtıcı değil. . Bunlar ne kadar geriye gidiyor? İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde sanat tarihi profesörü olan Dr Neşe Yıldıran, BBC Culture’a “Göz tılsımlarının en eski versiyonu MÖ 3.300 yılına kadar uzanıyor” diyor. “Tılsımlar, Mezopotamya’nın en eski şehirlerinden biri olan günümüz Suriye’si Tell Brak’ta kazılmıştı. Oyuk gözlerle yapılmış bazı soyut kaymaktaşı putlar şeklindeydiler.”

MÖ 1500 Yılına Kadar

Tell Brak’ın kaymaktaşı putları keşfedilen en eski göz tılsımlarından biri gibi görünür. Bugün bildiğimiz tipik mavi camdan çok uzaktırlar, en erken yinelemeleri MÖ 1500’e kadar Akdeniz’de ortaya çıkmaya başlamamıştır. Tell Brak’ın bu ilk prototipleri daha modern versiyonlara nasıl damıtıldı?
Yıldıran, “Ege adalarının ve Küçük Asya’nın cam boncukları, doğrudan cam üretimindeki gelişmelere bağlıydı” diye açıklıyor. “Mavi renge gelince, kesinlikle ilk önce yüksek oranda oksit içeren Mısır sırlı çamurundan geliyor; bakır ve kobalt pişirildiğinde mavi rengi verir.”

Yıldıran, Mısır’da kazılan birkaç mavi Horus’un Gözü pandantifine atıfta bulunur. Bunların bir şekilde modern nazarın en etkili atası olarak görülebileceğini iddia eder . Yıldıran’a göre, ilk Türk kabileleri, gök tanrıları Tengri ile olan bağlantıları nedeniyle bu mavi tonuna güçlü bir hayranlık duyuyorlardı. Sonuç olarak muhtemelen kobalt ve bakır kullanımını seçtiler.
Yeni doğan çocuklara nazar boncuğu getirmek Türkiye’de hala bir gelenek.
Mavi nazar boncukları bölgede yaygın bir dolaşıma girmiş, Fenikeliler, Asurlular, Yunanlılar, Romalılar ve belki de en ünlüsü Osmanlılar tarafından kullanılmıştır. Kullanımları en çok Akdeniz ve Levant’ta yoğunlaşsa da, ticaret ve imparatorlukların genişlemesi yoluyla mavi göz boncukları dünyanın tüm farklı köşelerinde yollarını bulmaya başladı.

Nazar ile İlgili En Büyüleyici Şey

Nazarla ilgili en büyüleyici şey, yalnızca uzun ömürlü olması değil, kullanımının bin yıl boyunca çok az sapma göstermesidir. Mısırlıların ve Etrüsklerin güvenli geçişi sağlamak için gemilerinin pruvalarına göz boyadıkları gibi, hala uçaklarımızın yan taraflarına nazar boncuğu yapıştırıyoruz. Yeni doğan bebeklere nazar boncuğu getirmek Türkiye’de hâlâ bir gelenektir. Bu lanete en çok küçük çocukların maruz kaldığı inancını yansıtır.

Ancak insan, göz modern dünyanın ortamlarıyla birlikte şekil değiştirirken, anlamının ve tarihinin eninde sonunda rafa kaldırılıp bırakılmayacağını merak etmekten de kendini alamıyor. Bazı güncel yorumlar, özellikle modanın hem Yahudilik hem de İslam’da kutsal bir yere sahip olan Hamsa’da nazar kullanmasıyla ilgili olarak, kültürel sahiplenme korkularını şimdiden kışkırttı.

Gözün tarihi çok geniş kapsamlıdır ve birçok insanla iç içedir, o kadar çok modern kullanıcının tarihi miras açısından onunla bir bağlantıya sahiptir; Sözü edilen Kim Kardashian ve Gigi Hadid, örneğin, her ikisi de nazarın temel olduğu kültürlerden geliyor.

Yıldıran bunun bir sorun olduğuna inanmıyor. “Nazar bu endişeyi aşıyor çünkü oldukça büyük bir coğrafyanın parçası ve her türlü uygulamaya açık. Nazardan türetilen motifleri görmeye devam edeceğimizi hayal etmek zor değil.”

Sembol, kültürel, coğrafi veya dini olsun, sınırları aşma yeteneğine sahip olsa da, anlamını basit bir biblo veya moda ifadesinin ötesinde düşünmeye değer olabilir. Nazar, insanlığın en kalıcı ve derin inançlarından bazılarına geri dönen medeniyetin başlangıcından bir kalıntıdır. Böyle bir bilgi olmadan bir tılsımı saygısızca takmak, koruyucu yeteneklerini işe yaramaz hale getirmekle kalmaz. Aynı zamanda daha da güçlü bir lanete neden olabilir – eğer bu inandığınız bir şeyse, elbette.

Whatsapptan Hemen İletişime Geçebilir Ve Aklınızdaki Sorulara Ve Sorunlara Cevap Alabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan NAZAR Nedir? başlıklı makalemizde aşk büyüdü, aşk büyüsü ve aşk duası hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.