Medyum Zeynel Eroğlu

Vefk nedir?

Vefk nedir?

Vefk’in kelimesinin sözlük anlamı uyum demektir. Vefkin yukarıdan aşağıya, sağdan sola, ya da bir köşeden diğer bir köşeye olan ve evlerinde ki sayıların toplamları birbirine eşit olduğundan bu ismi almıştır. Eğer kelimelerden veya harflerden oluşmuş bir vefk ise harflerin veya kelimelerin ebced hesabı ile toplamlarının birbirlerine eşit olması gerekmektedir. Dini anlamda ise vefk, tesirli olan dua demektir. Vefk bir dörtgenin içerisinde birbirlerini dik şekilde kesen doğruların arasında oluşan dörtgenlere, belirli şartlar ve zamanda, belli sayılar ve kuralların değerinde kelimeler, harfler ya da sayıların, harfler ve kelimelerin beraber yazılması ile meydana çıkan şekildir. Belli bir gayeyi elde etmek için yapılan vefk, kaidelere uygun olarak yazıldıktan sonra, derecelerinin ve hizmetlilerinin isimleri bulunur.