Medyumlar Hakkında

MEDYUMLAR HAKKINDA

Medyumlar hassas insanlar olarak bilinirler. Manyetik etkilere karşı duyarlı olmakla birlikte bu etkiler insanlardan gelmektedir. Yaşadığımız dünya ile bir başka boyutta ki ruhlar arasında iletişim sağlayabilen insanlar olarak bilinen medyumlar, evrenin her köşesinden gelmekte olan enerjiyi kullanarak bu işlemi gerçekleştirir. Çoğumuzun önemsemediği ve bilgi edinmek için de çaba göstermediği bir konu vardır ki, evrende ki olayları derinden etkilemektedir.

Her yanımızın enerji ile çevrili olması, trans halinde ki medyumun bunu kullanmasını sağlar. Evrensel dalgalar diğer boyuttaki ruhlardan değişik mesajlar taşıyor olabilir. Trans halinde bulunan bir medyum bu mesajları farklı metotlarla (Sözlü, Yazılı, Hareketle) kişiye aktarabilir. Fiziksel medyumlukta en temel şey materyalizasyon dediğimiz bir takım doğrudan ses ve yazı gibi temas ögeleridir. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için mutlaka medyum veya psişik açıdan hassas kişilere ihtiyaç vardır. Bu yöndeki çalışmalarda belirtilen şeyler elle tutulur ve gözle görülür olduğu için fiziksel medyumluk olarak tabir edilmiştir. Medyumların kendi aralarında farklı alanlara ayrıldığını görmek mümkündür. Telepati, Psikometri yeteneği, Radyestezi yeteneği gibi farklı kısımları bulunmaktadır. Medyumlar insanın sadece fiziki yapıya sahip bir bedenin haricinde ruhsal yönden bir varlık olmasını kullanarak; insanın birçok beden içermesini göz önüne alarak bunların hepsiyle irtibat kurabilir. Medyumların ruhsal boyutlarla ilişki kurdukları sırada bedenlerini evren ile uyum içine sokarak trans haline girdikleri bilinir.

Bu durum yarı uyku hali diye de adlandırılır.  Sonuç olarak medyumun kendi bedensel enerjilerini faaliyete geçirerek, yetenekleri dâhilinde bir etki alanı yarattıkları gözlemlenir. Medyumlar genel olarak ara beden diye tabir ettikleri daha güçlü durumda tutarak kullanmaktadırlar. Bu onların yeteneklerini çok daha kolay bir şekilde gösterebildikleri mecradır. Bu ara beden diye nitelendirilen bölüm klasik spiritüalizmde(Ruhçuluk), perispri olarak nitelendirilir. Medyumların enerji ve bilinç düzeyleri tıpkı her insanın parmak izi gibi farklılıklar taşır. Duru görü medyumluğu, sezgi medyumluğu, işitme medyumluğu en bilinenleridir.  Bir medyum telepatik olmasının yanı sıra duru görür yeteneğine de sahip olabilir. Aynı zamanda sezgi medyumluğu denilen bir kavram mevcuttur. Ruhsal varlığın trans sırasında medyuma direkt olarak etki ettiği durumlara bedenlenme medyumluğu da denir. Bu bahsettiğimiz durum 1990 yılında 2 kez akademi ödülüne layık görülen Ghost(Hayalet) filminde, Whoopi Goldberg’in bir medyumu canlandırdığı sahnede gösterilmiştir. Bedenlenme anında medyumun hitap kabiliyeti oldukça artmaktadır.