MEDYUM NE DEMEK

MEDYUM NE DEMEK

Medyum, ruhlar alemi ile iletişime geçebilen bunun yanı sıra ölülerle canlılar arasında iletişim kurabilme yetisine sahip kişilere denir. Tarih 17. Yüzyılın başlarından bu yana birçok medyumun başarısızlığına şahitlik ettiği gibi, fazla sayıda medyumun da başarısına tanık olmuştur. Genel anlamda Mental ve fiziksel olarak iki çeşit medyum bulunmaktadır.

Mental medyumlar, seans sırasında transa girerek bedenini ruhsal kullanıma açar. Fiziksel medyumlar ise genellikle resim olmak üzere uzuvlarını (Eller, Kollar vs) kullanarak birçok şey sergilerler.

Bazı medyumların ise şahsın kendi enerjisini daha açık bir şekilde kullanabilmesi için o kişinin avuç içlerine bakmaktadırlar. Klinik bulgularla psişik fenomenlerin dışında kalan alanlar üzerinde uzman olan kişiler, medyumluk yeteneğini evrenin yansıtmış olduğu enerjinin algılanması sonucu ortaya çıkan bir güç olarak nitelendiriyorlar.

Medyumların ruhsal rehberler olarak da bilinmesi; bedeniyle bağlantısını kesen bir ruh, yeni yaşamına başka bir boyutta devam eder. Böylelikle medyumların bu varlıklarla bağlantı kurabilmektedirler. Medyumlar etik olarak yeteneğini yanlış konumlandırmış kimseler değildir. Tarih boyunca medyumların yeteneklerini daima iyi yönde kullandıkları ve asla çıkar sağlamak amacıyla uygulamadıkları gözlemlenmiştir. Tabi ki medyumlar yeterince görgü, deneyim ve bilgi sahibi olmanın yanı sıra, bu işin vermiş olduğu vazife ve sorumlulukları bilen ve uygulayan kişidir. Medyumların yaptığı işleri sezgisel olarak idrak etmesinden ziyade bütün bunların kendi iradesi sayesinde meydana geldiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra bazı medyumların kendi iradesiyle hareket etmiyor gibi davranması başka grup adı altında sınıflandırılmaktadır.

Günümüzde de hayli rehavet gören medyumlar sıklıkla modern falcılar olmakla itham edilerek eleştirilmektedirler. Medyumluk kimi zaman gelecek hakkında bilgi veren kimseler olarak görülmemektedir. Ruhçuların getirmiş olduğu bu tutum, medyumların çıkar sağlamak, eğlenmek veya vakit geçirmek amacıyla kalitesiz soruların sorulduğu ruhsal sağlıksız irtibat olarak adlandırılır.