Medyum Hoca

MEDYUM HOCA

 

medyum-hoca

 

Medyum ya da medyumlara Hoca denmesi, bu şekilde isimlendirilmesi ve bu şekilde konuşulması özellikle ülkemizde sıkça rastlanılan durumlardan biridir. Bilindiği gibi ülkemizde islami hükümleri ve din bilimlerini iyi bilen, arapça ve eski Osmanlıcaya hakim olan din bilginlerine çoğu kez hoca denilmektedir. Medyum vasıflı kimsenin ise bu vasıflarını elde edebilmesi için yukarda saydıklarımızın yanında gizli ve kozmik ilimlere hakim olması gerekir. İşte bu hakimiyet ve din bilgisi insanların akıllarında Hoca çağrışımı yapar. Bu nedenledir ki yaşadığımız yüzyıl hangisi olursa olsun medyumların bir diğer adı hep Hoca olarak kalmıştır. Hatta çoğu kez Medyum Hoca olarak anılırlar.

Hoca kelime anlamı itibariyle alık öğreten anlamına gelmekle birlikte din görevlisi anlamına da gelmektedir. Hoca ve medyumları birbirine karıştırmak mümkündür, çünkü hoca olsun medyum olsun, ikisi de akıl öğreten alanlarında iyi anlamına gelmektedir. Medyum bedeni bu dünyadan gitmiş ruhlarla insanların arasındaki iletişimi sağlayan kişi anlamına gelirken aynı zamanda aradaki kişi de denilebilir. Bu bazı düşüncelerde ise ruh rehberi anlamını taşımakla birlikte benimsenmiştir.

Medyumlukta kişi ruhlarla iletişime geçer ve o taraftan yani bizim bilmediğimiz o farklı dünyadan bilgi ve haber almaya çalışırlar. Çevremizde gördüğümüz canlı ve cansız bütün varlıkların yaydığı bir enerji vardır. Genellikle medyumlar aynı özelliğe sahip olacak diye bir şey yoktur. Her medyumun yeteneği farklıdır. Mental medyum dediğimiz medyumlar, enerjiyi kullanırlar, yere zamana ve kişilere bağlanmaksızın, hayat enerjisini belli bir yönde adapte ederek madde ve ya insan üzerinde çeşitli etkiler sağlar. Bunu transa geçerek yapar ve bedeni ruhu kullanıma hazır hale gelir. Fiziksel medyum adı verdiğimiz grup ise, bedenini kullanarak bir çok şey yapar; resim müzik dalları da buna dahildir. Örnek verecek olursak; işinde çok iyi olan bir heykeltıraşın yaptığı eserler o kadar mükemmel olur ki, o heykeltıraşa, heykeltıraşlığın medyumu ismini verirler. Medyumların bir çoğu karşı tarafa iletecekleri haberlerin daha anlaşılır olabilmesi için; küre, avuç içi,  kart, fincan vs… gibi nesneleri  kullanırlar. Metafizik olarak adlandırdığımız doğa üstü olaylar, eski tarihten günümüze kadar bütün insanların ilgisini çekmiştir. insanlar duyu organıyla algılayamadığı fakat varlığına inandığı şeyleri merak ederek öğrenmeye çalışmışlardır.

Hoca dediğimde din görevlileri, din ile ilgilenen alanlarında öğretici olabilecek kişilerdir .bu kişiler kendilerini dine adayan insanlar olup, fal büyü muska ve bakım şeylerden uzak dururlar fakat çok istisnai durumlar hariçtir; büyüden uzak durular, çünkü dinimizin bunları yasakladığını en iyi bile anlayan kişiler hocalardır. Günümüzde hocalara farklı sıfatlar verilmiştir. büyü yapanlara da hoca dendiğini çok sıklıkla görürüz. Büyü yapan kişilerinde arapça terimler kullandığını ve bu yüzden onlara da hoca dendiğini varsayabiliriz. Belki de bu yüzden gerçek hocalar ile büyü yapanları karıştırmak mümkündür. bu büyü işleriyle ilgilenen kişilerde kendilerine hoca denmesine karşı çıkarlar. Fakat gerçekten büyü muska işiyle ilgilenenler buna karşılardır. Bunları birbirine karıştırmış kişiler uyarmakta fayda vardır, yoksa gelecek nesillere de bu şekilde yansıyacaktır.