iptal ve iade koşulları

Aşağıdaki metinde iptal ve iade koşulları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Lütfen okuyunuz !

  1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan : ZEYNEL EROĞLU
Adres : Akmerkez – Etiler
Telefon : 444 3254
E-posta adresi : zeyneleroglu@gmail.com
Ürün iade adresi : Etiler – Akmerkez

2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır. Siparişiniz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza ulaştırılır.

3. GENEL HÜKÜMLER

Alıcı sisteme girmiş olduğu bilgilerinin doğruluğunu teyit eder ve bu bilgilerin yanlış veya eksik verilmesinden kaynaklı olarak doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul eder. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının, banka kartının, ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Alıcı, ürün kendisine teslim edildiğinde ürünü kontrol etme yükümlülüğüne sahiptir. Üründe gözle görülür açık ayıp olması (kırık, eksik, çizik vb.) halinde ürünü teslim almayacaktır. Aksi takdirde ürünün sağlam ve eksiksiz teslim edildiği kabul edilir. Ürünün tesliminden sonra iadesi söz konusu olursa Alıcı iade tarihine kadar ürünün her türlü hasardan ari olarak saklanmasından sorumludur.

4. CAYMA HAKKI

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 14 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Süresi içerisinde herhangi bir nedenle iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

5. ALICININ TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

6. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

7. YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

 

medyumzeyneleroglu.com un hizmetlerinden yararlanan kullanıcılar sitenin en alt kısmında yer alan Yasal Uyarı, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, Yasal Hizmet Sözleşmesi, İptal & İade Koşulları, Kullanım Koşulları, Telif Hakları, Gizlilik Koşulları ve Satış Sözleşmesinde yer alan açıklamaları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılırlar.