Medyum Zeynel Eroğlu

HüDDAM iLMi

images (18)Hüddam ilmi, sûre ve ayetlerin belirli sayılarla okunması sonucu hadimilerin (görevli hizmetlilerin), dilek, arzu ve arzular doğrultusunda görevlendirilerek, sıkıntı ve sorunlara çözümünde kullanılmasıdır.
yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de “Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur’an’ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz” (El-Hicr/9) buyurmuştur.
Kur’an-ı Kerim’i bizlere hidayet kaynağı ve rehber olarak göndermiş fakat muhafazasını sadece bize bırakmamıştır. Ayette geçen “Biz” Kur’ân’ın melekler vasıtası ile indiği ifadesi ve gene onları koruma işinde meleklerin görevlendirildiğine işaret edilmiştir.
inen her ayetle birlikte O’nun bir muhafızı ve hadimi (hizmetlisi) olan bir melek inmiştir. Her meleğin emri altında 1 den 70 bine kadar destekçi melek bulunur.
Cinlerin iman etmiş olanları da (kavim – sülale) topluca bu meleklerden her birinin sevk ve idaresi altında ya da bağımsız olarak hadimi (hizmetlisi) olmaya gönüllü olurlar. bunun yanında her Mü’min Kur’ân-ı Kerim’in tamamının hadimi ve tüm hükümleriyle mükellefidir.
insanlar ve cinlerin ilk görevi, Kur’an-ı Kerim’deki buyruk ve yasaklara uymaktır. ikinci görevi ise, Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılacak her türlü saldırıya, tahribat ve tahrifat girişimine karşı canları pahasına onu korumak, saldıranlara mukavemet etmek ve gerekirse onlara karşılık vermektir.
Melekler ve cinlerin bir öteki görevi ise, Kur’an-ı Kerim’i sürekli okuyan (ve ya belli ayet ve sureleri bir maksat adına olsun veya olmasın) kişilere destekçi olmak ve havâss ve esrarından istifade etmesini temin etmektir. işte bu Sûre yahut Âyetleri sürekli bir şekilde okuyarak, insandan daha zayıf özelliklere sahip olan cinlerin bir taleple görevlendirilmesi işi “HüDDAM iLMi” nin konusudur.
Bunun iki yolu olmaktadır.
1-Kur’an-ı Kerim’in tamamını ve ya dikkat çekici sûre ve ya Ayetlerini vird edinerek (sürekli ve düzenli biçimde okuyarak) o surelerin hadîm.�lerinin yardımı sağlanır. Bir insan Bir Âyet, Sûre yahut Kur’an-ı Kerim’in tamamını okuduğu zaman Hadimî olan Melek yada Cinlerden bir tanesi derhal orada hazır olur. sürekli okuyan kimse özel bir statü kazanır ve tutulan listeye girer. kişi okurken Melek ve Cinler başında pervane olmaktalar.
insan yanlış okuduğu süre yüksek sesle okur doğrusunu ve düzeltirler. böylece bireyin hatasını da tamamlamış oluyorlar. şayet okuyan insan dünyevî bir maksat için okumuşsa onu yerine getirmek için çalışırlar. Uhrevî bir maksat için okumuşsa Allah’a o kişi adına dua eder ve istediğini vermesi adına yalvarırlar.
2-Hüddam edinmek deyince herkesin aklına gelen, sakıncaları hesap edilmeksizin keşke bende edinsem dediğimiz, usuller, azimetler riyazatlar sonucu kendini bir süre ve belirli yahut Ayet’in hizmetine adamış Müslüman olan cinleri kendi emrine almaktan ibarettir.
Burada derhal şunu belirtmek isterim ki cinler bundan hiç hoşnut olmazlar. nedeniyse birinin hizmetine giren cin bundan sonra Sûre ya da Ayet’in hadimi değildir. fakat Müslüman oldukları adına, sürekli o surenin ve ya ayetin okunmasına hürmeten ferde zarar vermez ve isteklerini yerine getirir.
Bir kimse hüddam için riyazata girip ve ezkara başladığı vakit Melek ve Cin’lerin bundan hemen haberi olur ve maksadını bilirler. Bir müddet bireyin riyazatı kesmesini beklerler. eğer kesmez ve devam ederse bıraktırmak adına çeşitli şekillerde korkuturlar.
Hâlâ bırakmazsa Hadim taifesinden bir cin gelir. şayet riyazat yapan bu gelenin Hadim gerçek olduğu düşüncesine kapılır ve riyazatı bırakırsa (kiyüzde yüz90′ı bırakır) o Cin’le yaşam boyu görüşür.
Yok bırakmaz devam eder ve usulü tamamlarsa bundan böyle o Cin taifesi Sûre’nin hüddamlığından azledilip o bireyin hizmetine verilmektedir. O surenin hadimliğine de başka bir taife geçer. Onu sure ve ayetin hüddamının bir ünvan ve mertebesi vardır. Surenin hadimliği görevi onlara geçince bundan böyle asıl isimleri ne olursa olsun o ünvan ve adı kullanırlar.
Peki cinler kendilerine zarar verilmesine ve ulvî hizmetlerinin son bulmasına neden olan insanlara zarar verirler mi?
Cinler Müslüman olduğu için okunan ayetin hürmetine riyazat yapana zarar vermezler fakat buğzederler. sebebi ise onun yüzünden ulvi bir vazifeden alınmışlardır. Riyazatı oluşturan şahıs islamı hakkıyla yaşayan kişi olmasa dahi.