HİPNOZ EĞİTİMİ

HİPNOZ EĞİTİMİ

Hipnoz, bizim esas olarak hastanın bilinçdışı süreçleri ile ilgilendiğimiz, bilincin değişmiş bir halidir. Hipnoz suni bir hal olarak tanımlanabilir, esasında uykuyu her zaman anımsatmamaktadır ama uykudan fizyolojik olarak farklıdır.

 

HİPNOZ EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ

 • Hipnozun Tanımı
 •  Mitler ve Yanlış Bilinenler
 •  Hastayı Hazırlama ve Eğitime
 •  Hipnozun Tarihi
 •  Hipnoz Teorileri
 •  Hipnotik Fenomenler ve Potansiyel Faydaları
 •  İndiksüyon Prensipleri
 •  Farklı Hipnotik İndiksüyon Demonstrasyonları
 •  Hipnoz Seviyeleri
 •  Derinleştirme Teknikleri
 •  Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Prensipleri
 •  Otohipnoz
 •  Çocuklara Hipnotik İndüksiyon
 •  Ego Güçlendirme Metotları
 •  Dolaylı Telkin Teknikleri
 •  Yaş Geriletmesi Teknik ve Prensipleri
 •  İdeamotor İncelemesi
 •  Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi
 •  Hipnotik Duyarlılık Ölçekleri
 •  Hipnozda Metoforların Kullanımı
 •  Sözsüz Hipnotik İndüksiyonlar
 •  Psikosomatik Bozuklukların Hipnozla Tedavisi
 •  Etik ve Profesyonel Organizasyonlar
 •  Karışık Teknikler
 •  Hipnozda Direnç Kontrolü Stratejileri
 •  Riskler ve Negatif Etkiler
 • Gelişmiş Hipnotik İndüksiyon Demonstrasyonu
 •  İndiksiyon ve Derinleştirme Grup Çalışması
 •  Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Çalışması
 •  Ego Güçlendirme Metotları
 •  Yaş Geriletmesi Teknikleri ve Prensipleri
 •  Ağrı Kontrolünde Hipnotik Stratejiler
 •  Dolaylı Telkin Metotları
 •  Çaocuklara Hipnotik İndüksiyon
 •  Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi
 •  İdeamotor İncelemesi
 •  Terapötik Metoforların Yapılandırılması
 •  Psikosomatik Bozuklukların ve Tıbbi Durumların Tedavisi
 •  Karışık Teknikler
 •  Hizpnoza Direnç Kontrolü Stratejileri
 •  Otomatik Yazma
 •  Eyleme Geçen Rüyalar
 •  Diğer Hipno-projektif Teknikler
 •  Ego-durum Terapi
 •  Derin Trans Fenomeni
 •  Zaman Çarpıtmasının Kullanımı
 •  Yaş İlerletme
 •  Adli ve Araştırıcı Hipnoz
 •  Grup Hipnozuyla Çalışma
 •  Hipnodrama
 •  Spor ve Atletik Performansta Hipnoz Kullanımı
 •  Klinik Araştırmanın Tasarlanması ve Yürütülmesi
 •  Vaka Konsültasyon Görüşmesi
 •  Hipnozda Başarısızlıklar
 •  Hipnozda Yapılandırma
 •  Hipnozun Özü
 •  Geleneksel Hipnoz
 •  Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik
 •  Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar
 •  Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu
 •  Hipermnezinin Adli Kullanımı
 •  Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve
 •  Kontrendikasyonları
 •  Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri
 •  Hipnozun Klinik Olmayan Kullanımı
 •  Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı
 •  Sözel Kalıplar
 •  Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri
 •  Metodoloji Araştırması
 •  Hipnoz
 •  İmajinasyon Görüşleri
 •  Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi
 •  Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz
 •  Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması
 •  Kanser Hastalarına Hipnoz
 •  Anestezide Hipnoz Kullanımı
 •  Ameliyatta Hipnoz Kullanımı
 •  Grup Hipnotik İndüksiyonu
 •  Sporda Hipnozun Etkililiği
 •  Geriatrik Hastalarda Hipnoz
 • Hipnoz uygulamaları ve vaka tartışmaları