Medyum Zeynel Eroğlu

Hint Astrolojisi?

indirSevgili Astroloji.org ziyaretçileri;Hint Astrolojisi memleketimizde henüz çok duyulmamış bir astroloji türüdür.
Dünyada Hint Astrolojisi Jyotiş (Jyotish) ve Vedik (Vedic) Astroloji olarak da anılmaktadır.Yorumlardaki keskinliği, doğruluk payının yüksek oluşu, basit yapısına karşın en ince detaylara kadar inebilmesi benzeri nedenlerle son zamanlarda batı dünyasında popülerliğini giderek arttırmıştır.
Transitler
Hint astrolojisinde kişinin hayatında karşılaşabileceği etkiler ekseriyetle yaşam devrelerinden anlaşılmaya çalışılır. bunun yanısıra transitleri de incelemek ve etkilerini hayat devreleriyle birleştirerek daha duygulu sonuçlara varmak olası. Yıldız haritamız doğduğumuz anda gezegenlerin burçlara göre dağılımını gösterir ve sabittir. fakat gökyüzündeki gezegenler burçlar kuşağında sürekli hareket halindedir.

Yani her an gezegenler bizim yıldız haritamızın üzerinden geçiş yaparlar ve türlü etkiler verirler. Bu geçişe transit ismi verilir.
Hint astrolojisinde gezegenlerin ana haritada Ay’a göre yaptıkları transitler en önemlisidir. Daha sonra yükselen burca göre transitler de incelenmelidir . Her gezegenin müspet yada menfi etkiler verdiği evler vardır. mesela Güneş, Ay’a göre, Ay’dan itibaren sayılarak 3. , 6. , on. ve 11. evlerden geçerken müspet etkiler verir. işin yönü, bu müspet etkinin gerçekleşmesi adına gene Ay’a göre aynı sıraya karşılık gelecek biçimde 9. , 12. , 4. ve 5. evlerde herhangi bir gezegen transit yapmamalıdır. yok ise Güneş’in vereceği olumlu etki ortadan kalkar.

Güneş Ay’a göre üç. evden geçtiği sırada yapacağı etkiyi , Ay’a göre 9. evden geçen bir Venüs, Güneş’in müspet etkisini ortadan kaldıracaktır. aynı şekilde gezegenlerin olumsuz etkiler yaptığı burçlar bulunduğu benzeri, bu etkiyi üstünden gezegen transiti gerçekleştiğinde ortadan kaldıran burçlar da vardır.

Yıllık etkileri değerlendirmek istediğimizde ağır hareket eden Satürn, Jüpiter, Rahu ve Ketu ciddiyet kazanırlar. Yukarda anlattığım değerlendirmenin yanı sıra Satürn’ün daha önceki yazılarımda bahsettiğim yalın Sati denilen transiti çok mühimdir. Kısaca hatırlamak istersek, Satürn’şöhret Ay’a göre bir önceki eve girdiğinde başlayan bu transit , Ay’a göre bir sonraki evden çıktığında sona erer. Bu devreyle her birey hayatında iki yahut üç defa karşılaşır. genellikle kişiyi bunaltan, karşısına ağır etkiler çıkaran bir dönemdir.

Bunun yanı sıra Saturn’ün Ay’a göre 4. evden geçişi de yalın Sati’ye yakın etki mümkün kılan kolay değil bir devredir. Satürn’şöhret ana haritadaki Satürn üzerinden yapacağı transit vakti arasında ise kişi kendisine hayatında bir yol çizmek ister.
Jüpiter ve Güneş transit yaptıkları evlere canlılık ve hareketlenme getirirler.

Jüpiter’in bir burç üzerinden geçişi yaklaşık bir yıl sürer ve bilhassa kendi Ay’ımızın, yükselen burcumuzun ve kendi Jüpiter’imizin üzerinden geçerken hayatımızda güzel değişiklikler olabilmektedir. Rahu ve Ketu ise karmik gezegenler olarak adlandırılırlar ve transit yaptıkları evlerle ilgili konularda bizim ömrümüzde henüz çözüm bulamadığımız konularımızı çözmemiz için bize uyarılarda bulunurlar.
Güneş, Mars, Venüs ve Merkür aylık etkilerde mühimdir, çünkü bu gezegenlerin bir burç üzerinden transitleri ortalama bir aydır. Bu gezegenler de diğerleri gibi ana haritada kendilerinin yer aldıkları evlerden geçerken enteresan müspet etkiler verirler. Yıldız haritamızın zayıf noktaları üstünden geçecek Mars gibi olumsuz kabul edilen gezegenler bizi çoğunlukta yıpratır. Ay transitleri ise genel olarak günlük konular adına bilgi verir.

 Transitleri yaşam devrelerinden müstakil düşünmemek zaruridir. arasında bulunduğumuz ana ve alt yaşam devresinin gezegenlerinin transitleri bizim adına bir mana taşır. Yıldız haritamız, yaşam devreleri, alt haritalar ve yıllık haritalar bir bütün olarak ele alınmalı ve lakin ondan sonra kişiyle ilgili yorumda bulunulmalıdır.