Medyum Zeynel Eroğlu

Hayatın içinde Kaybolmak

images (2)Hint astrolojisinde evlerin yaşam sahalarına karşılık geldiğini bu satırları takip eden okuyucularım bundan böyle iyi biliyorlar. Bir yıldız haritasında oniki tane konut bulunuyor.

Benim bu evler içinde en enteresan bulduklarımdan biri onikinci ev.
12. ev çoğunlukla çözülmesi ve anlaşılması güçtür evlerden, nedeniyse kayıplar demektir. Kaybetmek ise üzerinde düşünülmesi gereken değişik bir kavram. iş , para , evlilik benzeri elle tutulur ve kolay kavranır bir konu değil çoklarımız adına. Kayıplar evi dustan ( dusthana ) konutları dediğimiz 3 olumsuz konutun yer aldığı gruptan.

Bu grubu 6., 8. ve 12. evler oluşturmakta. 6. ev daha çok hastalıkları ve düşmanları, 8. ev değişimleri ve yaşamın zayıf yönünü gösterirken, 12. konut yukarda yazdığım benzeri kayıplar ve giderleri anlatım ediyor.
Sosyal bakımından bu konut daha çok kişinin çevresinden uzaklaşması anlamına geliyor. Yani bireyin yaşadığı çevreyi kaybetmesi , daha uzak bir yerde yaşaması biçiminde bunu anlayabiliriz.

Birinci evin yöneticisinin onikinci evde bulunması veya birinci evin yöneticisiyle onikinci yapının yöneticilerinin kavuşumları ya da buna benzer kombinasyonlar , kişiyi bulunduğu çevreden uzaklaştırabilir. fakat keskin yorum yapabilmek için yakın çevremizi sembolize eden dördüncü evin de iyi incelenmesi zaruridir. nedeni ise yakın çevresiyle ilgili kolay değil etkiler almış kişilerin bu çevreden uzaklaşmaları kolaylaşabiliyor.
Onikinci ev uzaklaşmayı temsil ettiği adına ülke dışında yaşama etkileri de verebiliyor. lakin yurt dışında yaşamak adına yedinci konutun de ekseriyetle denetim edilmesi lüzumludur. Yedinci konut de ülke çevresine yapılan yolculukları ve yurt dışında bulunmayı temsil eder.
ülke dışı etkileri ve yaşanılan çevreden uzaklaşmak onikinci yapının kaba anlamları şekilde kabul edilebilmekte. Bu etkiyi psikolojik olarak düşünürsek, bireyin kendisinden uzaklaşması olarak da anlayabiliriz. Yani bu konut insanın kendisinden uzaklaşma , kendi sahip olduklarına yabancılaşma benzeri etkiler de verebilir.

Bunun da kişiyi süre zaman depresif etkilere götürebildiğini görüyoruz. yine yakın çevrelerden uzaklaşma, o kişiyi toplum içinde yalnız bırakacaktır. Bu sebepten onikinci konutun yalnızlık verdiği da tanımlanmaktadır.
Yorumda biraz daha incelmek istersek, bireyin herşeyden uzaklaşmasının , herşeye yabancılaşmasının zihinsel şekilde aşkın bir hal verebileceğini düşünebiliriz. Yani bireyin dünyaya ait herşeyi aşarak farklı bir şuur düzeyine ulaşabilmesi gene onikinci konutun verdiği etkiler arasındadır.

Onikinci konutun mokşa yani aydınlanma yuvayı olması bu yüzdendir. Tarihte yaşamış ünlü bir çok mistik kişiliğin haritalarına baktığımızda onikinci konutun ciddi bir rol oynadığını görüyoruz. Aydınlanma hali dünyaya ait herşeyi zihninde kaybetmek ve bu şekilde kendini edinebilmek yönünde da anlaşılabiliyor.
Tarih boyunca bir fazla mistik, aydınlanmak adına inzivaya çekilme yöntemini seçmişler. Onikinci konut içe dönmeyi ve inzivaya çekilmeyi de temsil eder. hayat onikinci yuvayı yıldız haritasında kişiliği ile bağlantılı şahısları içe dönmeleri adına zorlar. kimi zaman kişi hastaneye ya da hapishaneye düşerek de inziva durumunu yaşar. naturel bu menfi bir devrede gerçekleşebilecek bir olaydır. Haritadaki tüm etkileri incelersek bu nüans farklarını görmek mümkündür.
Onikinci konut haritamızdaki son evdir.

Bu nedenden de bireyin hayatında son olarak varacağı noktayı de gösterir. Ben bunu hem süre şekilde hayatın sonunda o kişinin durumu hem de ruhsal gelişim şekilde geleceği son yer olarak da anlıyorum.
gündelik yaşamda yaptığımız astrolojik yorumlarda azami dikkat ettiğimiz tesir ise onikinci evin masraflar yuvayı olması. Bu evde yerleşmiş olumlu bir gezegen masrafları artırken , olumsuz kabul edilen gezegenler kişiyi tutumlu bir duruma getirebiliyor. nebati bu yapının yöneticisinin de hangi durumda olduğuna dikkat etmemiz gerekmektedir. bunun yanında onikinci konutun öteki bir evle ya da yaşam alanıyla ilişkisinde, o hayat alanıyla ilgili kişinin hayatında bazı başarısızlıklar ve ya kayıplar olabileceğini düşünmek yanlış olmaz.
yaşamda olumlu veya menfi açıdan vazgeçmenin , kaybetmenin ve ya kaybolmanın evi olan onikinci konut gerçekten enteresan astrolojik etkilerle dolu.

Yazıma ömer Hayyam’ın güzel bir dörtlüğü ile son vermek istiyorum.
Dert içinde sevinci bul da yaşa;
Haksız düzende haklı ol da yaşa;
Sonu nasıl olsa yokluk dünyanın,
Varından yoğundan kurtul da yaşa.