Medyum Zeynel Eroğlu

GİZLİ İLİMLER HAKKINDA

gizli-ilimler-hakkinda

GİZLİ İLİMLER HAKKINDA

Gizli ilimler Hakkında söyleyebileceğimiz en yegane ve temel konu Ezoterizmi ve Metafiziki kapsayan her şey demektir…
Gizli İlimlerin ne olduğunu öğrenmek ve gizli ilimleri tam manası ile anlayabilmek için öncelikle Ezoterizmi ve Metafizik’i bilmek gerekir.
Ezoterizm, bir konu hakkındaki gizli, derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara eğitim yoluyla öğretilmesidir.
Metafizik ise, fiziki bilimlerin ötesinde kalan ve günümüz bilim dünyasında açıklanamayan olaylar ve davranışlardır.
işte bu iki terimin var olduğu hemen hemen her alanda Gizli İlimler tabirinden söz etmek mümkündür.

GİZLİ İLİMLER HAKKINDA TÜM BİLGİLER

Gizli İlimler Hakkında söylenebilecek, yazılıp çizilecek ve üzerinde düşünülecek o kadar çok konu ve derin bilgiler vardır ki, bunlar herhangi bir kitapla sınırlandırılamayacak kadar geniştir.

Gizli İlimlerin gizlisi mi olur şeklinde bir görüş olmasına rağmen, toplum olarak bazı bilgilere hazır olmadığımız aşikardır. Hem insan olarak hem de toplum olarak gizli ilimlerin getirisi olan bu bilgiler o kadar değerlidir ki, tarih boyunca hem tarihçiler, hem bilim insanları ve hem de değerli din adamları bu bilgileri şimdilik gizlemeyi tercih etmişlerdir. Devletlerin gizli kütüphane ve arşivlerinde bu bilgilerden bazıları nüshalar halinde korumaya alınmış; bazıları ise bunları bilen kimseler tarafından ebediyete götürülmüştür…

Gizli İlimler Hakkında şimdiye dek yazılan bazı kitaplar işte bu bilgilerin gizliliği nedeni ile hep sınırlamalar ve sınırlandırmalar içinde olmuş, kendini tekrar eden bir döngüye sahip olmaları ile ünlenmişlerdir. İmam-ı Gazali’nin kitapları ve Abdulkadir Geylani’nin ciltler haline getirilmiş söylevleri bunlara en güzel örnektir.

Gizli İlimler Hakkında ele alınan konular birbirinden çeşitli ancak her zaman bir birini tamamlar niteliktedir. Örneğin, Nasıh İlmi ve Rüya İlmi her dönemde kafaları karıştıran bir bilmecedir. Aynı zamanda Yıldızname’de kendi içinde başlı başına bir soru işaretleri zinciri olma özelliğini her zaman korumuştur.

Peki, Gizli ilimler neleri kapsar, konuları nelerdir. Şimdi Bunları sırası ile açıklamalı olarak ele alalım…