Cinler

Farklı İnançlarda Cinler Hakkında

Farklı inanış ve medeniyetlerde, farklı ülke ve coğrafyalarda cin kavramı veya farklı inançlarda cinler; asırlardır kendini hissettirdiği gibi, bilinmezliğini de korur. Cinler var mı ya da doğaüstü ne varsa, aynı düzlem üzerinde varlığını koruduğu ve adına ne söylenirse söylensin, şeytani ve kötü vasıfların anlatıldığı bilinen bir gerçektir.

İslam’da Cinlere İnanış

İslam inancı açısından bakacak olursak, cinler hem kutsal kitap Kur’an’da, hem de İslami tüm kaynaklarda akıl sahibi olarak geçerler. Buradan kasıtla cinlerin düşünme ve harekete geçme kabiliyetlerinin olduğu açıktır. Bazı duyu organlarımız ile tanımlanamadıkları, cinlerin olmadığı anlamına gelmez.

Yine İslami kaynaklardan yola çıkarak cinler hakkında, insanlara musallat olabildikleri biliniyor. İslam inancı cinlerin insanoğlunu yoldan çıkarmak ve insana kötülük yapmak amacı güttüğünü anlatır.

Diğer Dinlerde Cinler?

Diğer din ve inançlara baktığımızda cinlerin varlığına, ilk olarak Asur ve Babil medeniyetlerinde rastlanır. Sonraki dönemlerde Sümer ve Hint uygarlıklarında ve Mısır uygarlıklarında cinlerden sıkça bahsedildiğine tanık oluyoruz. Hatta mısır medeniyetinde her türlü yırtıcı ve yabani hayvan, timsah, yılan, akrep, kertenkele cin olarak görülmekteydi. Mısır medeniyetinde en göze batan durum ise, ve Güneş Tanrısı Ra’nın düşmanı sayılmasıydı.

Farklı İnançlarda Cinler

Eski Yunanlarda ve Keltlerde ise cinlerin mağaralarda ve ormanların derinliklerinde, mezarlıklarda ve çukur olan yerlerde yaşadığına inanılmaktaydı.

Eski Hint kutsal metinleri sayılan Veda’larda ise cinler iki ayrı gruba ayrılıyor. Birinci gruptaki cinler göklerde yaşıyorlar ve iyi cinler olarak betimleniyor. İkinci gruptaki cinler ise mağaralarda ve yer altında yaşıyorlar. Yeryüzünde yaşayan bu cinler ise kötü cinler ismiyle anılıyor kutsal metin Veda’larda…

Uzak Doğuda Cinler

Uzak Doğuya baktığımızda ise, Japonlar ve Çin’lilerin cin olayını hiç düşünmediğimiz kadar ciddiye aldıklarını görüyoruz. Hatta Çin’de bulunan ve çok ünlü bir topluluk olan Nichiren mezhebinin cinlerle ilgili tedavide oldukça tanındığına şahit oluyoruz. Nichiren mezhebi, Nakayama köyünde bulunan bir mabette bu konuda ciddi çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların arasında, cin çıkarma, kötü ruh kovma ayinleri olduğu bilinmektedir. Eski Şaman ve Türklerde Cin İnançları Eski Şaman ve Türklerde cin inancının en üst seviyelerde yaşandığına delil kaynaklar çoğunlukta. Bugün olduğu gibi o zamanda din adamları ve ilim sahibi kimseler, hatta şaman reisleri cinlerle ilişkili kimseler olarak anılır, bu tarz bir rahatsızlıkta onlardan yardım istenirdi.

Adaçayı, Üzerlik ve Öd ağacının karışımlarından cinleri kovmak için tütsü yapılması, çocukları cinlerden korumak için muska yazılması, göz değmesi ve nazara karşı efsunlama işleminin yapılması eski Türkler için çokta olağan dışı değildi.

Bu ve Diğer Konular Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Youtube da Zeynel Hoca Videolarını izlemek isteyebilirsiniz.

 

Bu Konu İle Yakından Alakalı Olan Cinler Alemi Konulu Yazımıza Göz Atabilirsiniz

https://www.medyumzeyneleroglu.com/cinler-alemi/

Bir önceki yazımız olan Cinler Alemi başlıklı makalemizde cinler ve cinler alemi hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.