Medyum Zeynel Eroğlu

DURU GÖRÜ

Duru Görü

DURU GÖRÜ

Duru Görü kelime anlamı ile sezgisel psişik, sezgisel medyum demektir.

Duru görü, bir anlamda Basiret demektir. Basiret; Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü, göz açıklığı, inceden inceye etraflı derin görüş, ön görüş ve Hakikatı kalbiyle hissetmek anlamlarına gelmektedir. Öyle ise diyebiliriz ki, altıncı his denilen duygu aslında duru görü anlamlarını da taşımaktadır. Duru Görü, altıncı hissini geliştiren insanlarda açığa çıkan bir enerji ve duygu birikimidir.

Kelimenin tam anlamıyla Basiret “görmeye açık” anlamına gelir. Bu durum geçmiş, bugün ve gelecekteki potansiyel içeren tam bir bakış açısı ile bir şeyler görme yeteneğidir. Nesneleri ve insanları çevreleyen Aura adı verilen enerji alanlarında da Duru Görü hissedilir ve bu bu yeteneğini kullanarak yorumlanabilir.
İlginçtir, insan gözüyle görünmeyen ancak duru görü ile hissedilen enerji hareketleri, alternatif boyutların bir yansımasıdır ve son yıllarda duru görü yeteneği gelişmiş çocuklar dünyaya gelmektedir.
Bazen Duru Görü yeteneği inanç ve duanın sonucu olarak meydana çıktığı gibi, bazen ise doğum anında da hediye ve bir lütuf olarak verilmektedir.

Daha somutlaşmış bir ifade ile Duru Görü anlamına bakmak gerekirse, canlı yada cansız nesnelerin herhangi bir dokunma, görme yada duyma hissi olmaksızın kişinin beyin ve ruh gücü ile algılanmasına denmektedir. Duru Görü bazen ilahi bir şekilde olabildiği gibi, bazı durumlarda rüya, algı, his, hipnoz, uyku, uyku ve uyanıklık arası, trans gibi hallerde de oluşabilir.

Duru Görü Yetenekleri

Gizligörü: Gözler kapalıyken çevreyi görebilme hissi,
Kritoskopi: Saydam olmayan cisimlerin ardını görebilme hissi,
Alteroskopi: Kişinin başkalarının bedenlerindeki iç organları, bunların işleyişlerini, auraları görebilmesi ve bu sayede bedensel rahatsızlıkları saptayabilmesi.
Teleoptik: Kişinin beş duyusuyla algılayamayacağı uzaklıktaki ya da kapalı bir ortamdaki olay, nesne ve canlıları algılayabilmesi.
Zamansal Duru Görü: Yeteneğin geçmiş veya gelecekteki olayları algılamaya yönelik olması.
Telepatik Duru Görü: Telepati yeteneği ve telepati kullanılarak sağlanan Duru Görü