Büyü Nasıl Yapılır

 buyu-nasil-yapilir

 

BÜYÜ NASIL YAPILIR

Büyü Nasıl Yapılır – Büyü, daima cinler alemi ile irtibat halinde olan kişilerce yapılır…

Öncelikle Büyü ile bilinmesi gereken şu gerçeğin altını çizmek istiyoruz: Büyü, daima cinler alemi ile irtibat halinde olan kişilerce yapılır…

Büyü Nasıl Yapılır – CİNLER ALEMİ

Büyü yapıldığı zaman, büyüyü yapan kişi yapılan büyünün türüne göre cinleri büyü yapılan insana musallat eder. Yapılan büyünün hedefine varması yani büyünün işlevini yerine getirmesi için öncelikle büyü yapan kişinin işlemi iyi bilmesi ve Cinler alemi ile devamlı iritbat halinde olması gereklidir. Büyü işinde asıl bilinmesi gereken esas nokta budur.

Büyü Nasıl Yapılır – KİŞİLERE AİT BİLGİLER

Bunun dışında büyü yapılırken, büyü yaptıracak olan ve büyü yapılacak olan kişiye ait fotoğraf, anne adı, doğum tarihi gibi bilgiler ve büyünün cinsine göre büyü yapılacak olan kimseye ait DNA materyali olmalıdır.

Büyü Nasıl Yapılır – ASTROLOJİ VE YILDIZLAR

Büyü yapılırken dikkat edilecek konulardan biri de Astroloji ve yıldızlar ilişkisidir. Yani Büyü zamanlarıdır. Her şey gibi büyü yapmanın da zamanı vardır. Büyü genellikle gece yapılır. Ancak şeytanla tam işbirliği halinde olan büyücüler için saatin de önemi olmayabilir.

Yapılan büyülerin tam olarak istenildiği şekilde tutması için özel zaman ve saatlerde yapılması çok önemlidir. Bunların başında gezegensel Yıldız Saatleri gelir. Daha sonra Ay Durakları işin içine girer.

Büyü Nasıl Yapılır – BÜYÜ ZAMANLARI

Bu arada büyünün cinsine göre zamanı ayarlanır. Ara açmak, Ayırmak, Düşman Etmek için olan büyüler, ayın onbeşinden itibaren, Yeniay küçülmeye başladığı zaman yapılır. Bağlamak, Emre Almak yani Aşk ve Muhabbet için olan büyüler Ay’ın hilal halinden onbeşine kadar olan döneminde, yani Ay büyürken yapılır.

Büyü Nasıl Yapılır – BÜYÜ MALZEMELERİ

Yapılan büyünün niteliğine bağlı olarak çok değişik malzemeler, araçlar ve emtialar kullanılır. Büyüde araç olarak esasen; ruhlar, cinler, şeytanlar, canlı veya ölmüş bazı hayvanlar, canlı yada ölü insanlar, bitkiler, madenler, çeşitli cisimler, şekiller, isimler kullanılır.

 

BÜYÜ NASIL YAPILIR BÜYÜ YAPILMASINDA KULLANILAN VARLIKLAR VE MALZEMELER

BÜYÜ YAPILMASINDA KULLANILAN VARLIKLAR…

RUHLAR

Bunlardan ruhları kullanmak için çok derin bilgilere sahip olmak gereklidir. Özellikle arasatta kalmış, dünyadan henüz ayrılamamış, ya yada gözü arkada kalmış ve yahut asi bir ruh olupta gücünü kötü kullanan bir habis ruha hükmedebilmek her babayiğidin harcı değildir.

CİNLER

Yapılan büyülerde genellikle cinler kullanılır. Aslında en kolay ve çoğunlukta olan da cinlerin kullanılmasıdır. Bu bahisle cinler, şeytanlar, iblisler, demonlar vb. türdeki varlıklardan bahsediyoruz. Cinlere ait özel okumalar ve özel tütsüler sayesinde ulaşılır. Yapılan ameliye yada ritüel ile amaca ulaşılır.

HADİMLER

Hadimler, daha çok Ortadoğu kültüründe görülen majisyene ya da büyücüye yardım eden ona bağlı bedensiz varlıklardır.

Hadim yardımcı görevli varlıklardır, Bedensiz varlık sınıfından olan Cin grubundan yada Nurani varlıklardan olan Meleklerden olabilir..

Hadimler; Günlere; saatlere; gezegenlere, kutsal metinlere, rakamlar ve harflere, sembollere ait olabilir ve bunlara göre kategorize edilir.. Davetler sonucu elde edildigi gibi bir davranışa ve eyleme karşılık kendi iradesi ilede gelip görevlenebilir.

İslami Majide, Hadimler kesinlikle Büyü yapılmasında kullanılmaz, Ak Büyü olarak, yada Pasif Büyü diye nitelendirdiğimiz ancak koruma büyüleri için kullanılırlar. Hadim, hizmetli görevli manasına gelir. Özellikle islami majinin kaynağı olan Havas İlmi’nde her ayet, harf yada esmanın bir hizmetlisi görevlisi olmasından yola çıkarak çalışma yapılır.

BÜYÜ YAPILMASINDA KULLANILAN MALZEMELER…

HAYVANLAR (Canlı yada ölü)

Büyü malzemesi olarak kullanılan canlı yada ölü bir hayvan bedeni kullanıldığında durum oldukça ciddileşir. Aynı zamanda canlı yada canlıdan çıkan malzemeler kullanılması halk arasında papaz büyüsü söylentisine yol açmıştır. Aslında papaz büyüsü yapılırken süryanice (ermenice) bazı şeylerin okunması sebebe ile adı Papaz Büyüsü dür. Papaz Büyüleri her amaç için yapılabiliyor. Genellikle Papaz Büyüleri, Aşk Büyüsüolarak bilinir ancak ayırmak ve insanları öldürmek için de yapılabilir. Örnek vermek gerekirse Soğutma Büyüleri içinde, Yılan Kabuğu Büyüsü,Domuz yağı Büyüsü, Birleştirme Büyüleri içinde, Kuzu Kalbi, Koç Taşağı, Koyun Bağırsağı Büyüsü vs. gibidirler.

İNSANLAR (Canlı yada ölü)

Yine büyünün malzemesi olarak canlı yada ölü insandan parçalar yada ifrazatlar kullanılarak yapılan büyüler vardır. Bu büyülerde ciddi çalışmalar ve bilgiler gereklidir. Ölü kefen bezi, ölü kemiği gibi malzemeler kullanıldığı gibi, ele geçirilirse kadavra parcaları da kullananlar olduğunu biliyoruz. Ancak daha çok papaz büyüsü malzemesi olarak canlı ve ondan çıkan ifrazat kullanılır. En çok bilineni Aşk Büyüsü olarak bilinen Adet Kanı Büyüsü de aslında Papaz Büyüleri olarak bilinir. Bununla beraber cinsel ifrazatların kullanılması da söz konusudur. Yani insan sidiği, insan menisi, insan kadınlık suyu vb gibi.

BİTKİLER (Tütsüler)

Tütsüler her daim her kültür ve inançta özel bir yer tutar. Özellikle büyüsel çalışmalarda olmazsa olmazlardandır. Kullanılan bu bitkiler özellikle yakılarak yani dumanının ortama salınması ile elde edilen enerji kullanılır. Bu tütsü dumanının ortamı arındırmak ve temizlemek maksadı yapıldığı ve kullanıldığı gibi ortama farklı varlıkları çekmek için ve onlara iş yaptırmak içinde kullanılması söz konusudur. En çok bilinen ve kullanılan, Aşk Büyüleri içinde Karabiber Büyüsü, Biber Büyüsü şeklinde söylenen Biber tohumu kullanılmasıdır. Yine Ayrılık Büyüsü için Hardal ve Dardağan Darısı kullanılırken, Çin Tırnağı, Çin Elması ve Kardeş Kanı gibi gizemli isimlere sahip bitkilerde bulunmaktadır.

MADENLER

Büyülerde özellikle yıldızlarla eşleştirilen madenler kullanılır. Bunlar sırası ile, Satürn – Kurşun, Jüpiter – Kalay, Mars – Demir, Güneş – Altın, Venüs – Bakır, Merkür – Civa, Ay – Gümüş tür. Ayrıca bir çok doğal taş da kullanılır ve maden olarak geçer.Ametist, akik, Kuvars gibi. Çeşitli renklerde sıvılar ve sularda bu kategoriye girer. Yine değişik renklerde kullanılan mumlar da vardır.

ÇİZGİLER

Evrensel cizgiler vardır. Ezoterik bilgilerde, Bunlardan daire şeklinde olanı Tin (öz ruh) ile özdeştirilirken, yarım daire yani hilal daire Ruh (bedenlenmiş olanı) şeklinde eşleştirileri. Artı işareti bedeni canı ve yaşayan canlıyı temsil eder. Ters Üçgen dişiyi ve dişi enerjiyi temsil ederken düz üçgen erkeği ve eril enerjiyi temsil eder.

Bir örnek vdrelim. Okuma ve Büyü İşlerinde Dâireleme Çok Yaygın Olarak Kullanılır
Birleştirme Büyüleri ‘nde yada Ayırma Büyüleri ‘nde ve korunma uygulamalarında kullanılır. Örneğin: Toplu iğne ortasına bir âyet-i kerime yazılır.
Toprağa çizilen bir yuvarlak, kimin niyetine yapılma onun etrafını çevreleyen duvarla özdeştir.
Duvar onu dışarıdan gelecek olan her türlü kötülüğe karşı koruyacaktır. Ya da duvar çizgi o kişiyi veya neyi hapsedecek çizgiden dışarıya çıkamayacaktır.

HARFLER (Huruf, cifr, rakamlar)

Yoğun olarak büyüde kullanılan harfler ibranice ve süryanicedir. Hatta, Ebced hesabında harflerin sayısal değerleri Arap alfabesinde sıraya göre değil, İbranice ve Süryanice’deki sıralamaya göredir. Esasen, Ebced hesabı, Ebced rakamlarını yani alfabetik bir sayı sistemini kullanarak, kelimelerin sayısal değerini hesaplamaktır. İş sayısal değer hesaplamaya gelince burada cifr yada cifir ortaya çıkıyor. Cifrin günümüzdeki yada batı dünyasındaki adı Nümeroloji dir. Nümeroloji Okültizm’in bir dalı olup, evrenin sayısal bir kurgu içerdiğini, evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını, her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini varsayar ve sayılarla ilgili çeşitli analitik ve sentetik çalışmalarla, evrendeki ve olaylardaki gizli yasa ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar.

Muska ve tılsımlar, büyünün bir bölümünü oluşturan yardımcı unsurlardan sayılmaktadır.
Büyü ile uğraşan insanlar, yüz yıllar boyunca bir takım simgesel biçimler, harf, sözcük ve cümlelerden, bazı eşya, taş ve başka nesneleri , kullanarak, onların yaşantı ve kaderler üzerinde etken olacağına inanmışlardır.
İlim sahibi kimselerin inançlarına göre muska ve tılsımlar, büyülü sözcük ve yazılar yardımı ile insan kötü kaderini yenebilir, büyülerden korunabilir ve başına gelecek felâketleri savuşturur. Düşmanlarını alt eder.

Büyü Nasıl Yapılır ve Büyü Nasıl Yapılır konusu hakkında görüşlerinizi paylaşmak için, Büyü Nasıl Yapılır ile ilgili soru ve sorunlarınızı dile getirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz…