Medyum Zeynel Eroğlu

Astroloji Hakkında Bilinmeyenler Gün Yüzüne Çıkıyor.

images (6)Yeryüzünde geçmişten bugünlere var olan tüm bilimler içinde en eski olanı beklide astrolojidir. talep endüstrisi ise insandır. Kısaca tanımını yapmak gerekirse, gökyüzündeki cisimlerin dünyada yaşayan diri ve cansız varlıklar üstündeki etkisini inceleyen ilim dalıdır.
Burçlar, ışıklar (Güneş ve Ay), ve gezegenler ile evler arasındaki ilişkinin üzerine temellendirilmiştir. insan yaşamındaki olaylar, gök cisimlerinin devamlı değişen hareketleri ve doğum zamanındaki pozisyonlarının karşılaştırılmasına göre belirlenmiştir. Yeryüzünde bireyler belirli yetenekler özelliklerle doğarlar.

Dünyada yaşayan başka kişilere benzemezler. Kimi hekim olurken, bir öteki sanatçı olabilmektedir. gene bir başkası uzun ve başarılı bir kariyeri hedeflerken, bir öteki kişi erken yaşta evlenip yuva kurmayı tercih edebilir.
Bir doğum haritası üzerinde bulunan burçlar, karakterleri temsil ederler. Ekliptik şekilde isimlendirilen ve dünyanın çevresini dolaştığı farz edilen bir halkanın bölümleridir. şahısların hayata bakış açılarını ve özlerini temsil ederler.
Astroloji evrende bir ahenk ve simetrinin var olduğunu ve şahısların davranışlarının da bu uyumun bir parçası olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle astrolojiyi yaşamı anlamamıza yardımcı olan bir felsefe şekilde düşünülebilir. Amacı ise, gezegenlerle ilgili belirtiler sayesinde bireylerin kendilerini tanımasını, potansiyellerini görüp bunları açığa çıkarmalarını ve bu sayede insan yaşamının daha yaratıcı hale gelmesini sağlar.

Bir diğer deyişle astroloji bir uyanıştır. yetenek ve potansiyellerimizi açığa çıkartmak için dış dünyamız ile iç dünyamız arasındaki bağlantıyı kolaylaştırır. herkez kendi hayatını yönlendirebilir. lakin yaptıkları bir çok şeyin farkında olmayabilirler. işte bu noktada astroloji şahısların kendileri hakkında bugüne kadar bilincinde olmadıkları şeyleri ortaya çıkartarak, gereksinimleri olan şeyi öğrenmelerini sağlar.
böylelikle kişiler bir sonraki adımlarını nasıl atmaları gerektiğini ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini görebilirler. bu şekilde doğru karar vermeyi öğrendiklerinde, insanlar yaşamlarının çok daha pratik ve sistemli bir şekilde ilerlediklerinin farkına varırlar.