Medyum Zeynel Eroğlu

Astroloji Gezegenler

indir (3)Güneş bir yıldızdır, oysa gezegenler, astronomlar sebebi ile güneşin çevresinde dönen, kendi başına ışığı olmayan gökcisimleri olarak tanımlarınır. Astroloji vasıtası ile hesaba eklenmiş olan sekiz gezegen olmaktadır:
Güneşe olan her iki taraflı uzaklıklarının büyüklük sırasına göre: Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ne Plüton. 3 Dünya Venüs ve Mars arasında bulunduğundan, Merkür ve Venüs “iç gezegenler” şekilde adlandırılırlar.
Ay ise uydumuzdan diğer birşey değildir. Astrolojide, Güneş ve Ay “ışıklı” olarak nitelendirilir ve Gökgünlükleri`nde, gezegenler gibi yermerkezli olarak konumlandırılırlar.böylelikle bir doğum haritası, tablolarda verili olan, zodyağın belirli on unsurunun ve bunlara eklenebilen “düğümlerin” (genellikle ay düğümleri) konumlarını içermek mecburiyetindedir.

Bu “düğümler”, (şimal ve güney) bir gezegenin yörüngesinin ekliptik düzlemiyle kesiştiği noktalardır. Gezegen düğümleri fazla az yer değiştirir ve kullanılmazlar. Buna karşılık, genel olarak tek başına bir önem taşımayan, fakat gökyüzü haritasının öteki unsurlarıyla olan ilişkisi açısından gözönünde bulundurulan ay düğümleri hesap edilir.

iki tür koordinat bir doğum haritasının unsurlarının konumlarını belirlemeye şekilde olanaklı kılar: ekvator koordinatları: açılım ve yükselim, ekliptik koordinatlar: enlem ve boylam. Görgünlükleri boylamları verirler boylam, Koç`un ilk noktasının gökyüzüyle incelenerek unsurun olduğu noktaya olan uzaklıkla yaptığı açıdır ve Güneş`in izlediği yol yönünde 0 derece ile (Koç`un ilk noktası) 360 derece arasında bir değer alır.

Görgünlükleri ayrıca, gök ekvatorunun altında ya da üstünde yer alan unsurun kuzey ve güney yönünde derece şekilde (0 dereceden 90 derece`ye) verilmiş yükselimini ya da açılımını da verirler.
Son olarak, bazı astrologlar, ay düğümlerinden başka, “Kara ay” benzeri kurgusal noktaları da haritaya dahil ederler. “Kara ay” ayın yörüngesinin odağıdır.
Herbiri kendi hızı ve yörüngesine göre her süre tıpkı yönde hareket eden gezegenlerin içinde yer aldığı güneş sisteminin güneş merkezli gerçeğinin aksine, Gökgünlükleri bazı durumlarda gezegenin yukarıda tanımlanan bütüne göre geri gittiği değerleri verirler.

Bu, astrolojinin yermerkezli sistem arasında çalıştığı unutulmazsa basitçe anlaşılabilecek görünün “geri hareket” olgusudur. böylelikle, mesela 1989`da Dünya`dan görüldüğü durumuyla Satürn, Oğlak`ın 13°5`inden 7°1`ine dek arka gitmiş ve aynı yılın Aralık ayında eski ederine tekrar kavuşarak ileri hareketine yine başlamıştır.