Medyum Zeynel Eroğlu

Astral seyahat

images (4)Astral seyahat terimi okültizmde ve teozofide kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi durumlarda parapsikolojiye inanan kişilerce esîrî beden yahut astral beden (spiritüalizmde duble) yahut süptil maddelerden oluştuğu söylenen “bedeniyle” fiziksel bedeni dışında, gene bu şahıslar sebebi ile iddia edildiğine göre bilinci yerinde şekilde başka mekânlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğa ve bu bedeniyle geçirdiklerini söyledikleri deneyimlere diyoruz.
Astral seyahat, uyanık şekilde LSD benzeri psychedelic maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir.[1]
Parapsikolojide bu “gövde-dışı deneyim” anlamındaki “out-of-body experience” (OBE) olarak metapsişikte ise “şuur projeksiyonu” olarak tanımlanır.
irâdî olarak gerçekleştirilebilindiği iddiası ve deneyim sırasında şuurlu olunması nedeni ile öteki bedendışı deneyimler içinde hususi bir yeri bulunmaktadır.
Astral beden adına duvar gibi fiziksel nesneler ve uzaklık bir mani oluşturmayacağı ileri sürülür. Yani, iddialara göre kişi bu bedeniyle bir anda kıtalararası yolculuk yapabilir[kaynak belirtilmeli] ve maddî engellerin içinden geçebilir[kaynak belirtilmeli]. Fiziksel bedenden çıkıldığında öte-âlem varlıklarının görülebileceği de ileri sürülmektedir.

Uyku esnasında yapılan astral seyahatın fiziksel bedene dönüldüğünde bir rüya tarzında anımsandığı söylenmektedir[kaynak belirtilmeli].
Astral seyahatin okült ve teozofik kaynaklarda ve birçok araştırmacının çalışmalarında “irâdî olarak fiziksel bedenden ayrılma” şeklinde tanımlanmasına rağmen (Dr. Scott ROGO, Leaving The Body, 1983), ingiliz parapsikolog Celia Gren bir fark yapmış ve “fiziksel bedendışı deneyimler”den kendiliğinden (iradedışı) oluşanları adına ekzomatik deneyim (ecsomatic experience) terimini ortaya atmıştır.
konu için maksimum araştırma yapmış kişilerden bir tanesi araştırmalarını “Journeys Out of Body” adlı kitabında aktaran Robert Monroe’dur. Halen Amerika Birleşik Devletleri`nde Monroe Enstitüsü adıyla adlandırılan bir kuruluş, bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir[kaynak belirtilmeli]. Astral seyahat konusunda ayrıntılı bilgi, Ege Meta Yayınları`ndan çıkan Astral Seyahat Teknikleri isimli kitapta bulunabilir.
Astral seyahat yaptığını söyleyen insanlar yaşadıkları deneyimi dış dünyadan müstakil öznel bir şuur durumu olarak tanımlamanın ötesinde bu olgunun gözlemlenebilir maddî yaşamla etkileşime imkân tanıyan bir niteliğe sahip olduğunu savunurlar.

(örnek olarak ameliyat esnasında tıbben bilinçsiz bir durumdayken bedenden ayrılıp kendisine yapılan operasyonu yukarıdan gözlemlemek veya iddia edilen fizikötesi varoluş içerisinde herhangi bir kişinin gerçek hayatta bulunduğu konuma giderek gerçek özelliğine tanık olabilmek.) Sözü edilen durumun hiç bir bilimsel dayanağı olmadığı gibi ispatlanması fazla basit olan bu iddianın gerçekliğine dair ortaya hiç bir delil sunulamamıştır.